Обадете се сега: 0879 944 990, 0879 944 984
Детски играчки и подаръци за деца oнлайн. Mагазин за плюшени играчки, игри и бебешки стоки. Patilanci.bg

Връщане на стока

Условия за връщане на закупена стока от Patilanci.bgУсловия за връщане на стока от Патиланци

1. Потребителят има право да върне закупената от него стока в рамките на 14 работни дни от датата на закупуването й.

При връщане на стоки Ви съветваме да се свържете предварително с наш служител, който ще Ви даде подробни инструкции, как да процедирате.

След като получим стоките ще се свържем с Вас до 5 работни дни за да ви съобщим сумата, която ще Ви възстановим или в случай, че е необходима допълнителна информация или разяснения.

2. За да упражни правото си на отказ, Потребителят следва да уведоми PATILANCI.BG за решението си чрез попълването на ФОРМУЛЯР ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКА, изпратено по електронна поща, писмо, факс или по друг подходящ начин, удостоверяващ изпращането, преди изтичане на четиринадесет дневния срок за отказ по чл. 55, ал. 1 от ЗЗП.

3. При упражняване правото на отказ от стоката, потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на PATILANCI.BG. Стоките могат да бъдат донесени лично от Потребителя на адреса на офиса на фирмата или доставени чрез куриер, като всички транспортни/куриерски/пощенски и др. разходи по доставката са за сметка на Потребителя. Крайният срок се счита за спазен, ако Потребителят изпрати или предаде стоките обратно на PATILANCI.BG преди изтичането на 14-дневния срок.

4. За да бъдат върнати обратно закупените стоки задължително условие е те да бъдат в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на стоката, в изряден търговски вид, без да са използвани и без да е нарушена целостта им, Задължително стоките трябва да са придружени от всички документи по продажбата ( касова бележка, фактура или гаранционна карта ).

5. На връщане и отказ не подлежат стоки, които не отговарят на тези условия. PATILANCI.BG има право да откаже връщането на продукт, съобразно действащото законодателство.

6. Когато потребителят е упражнил правото си на отказ, PATILANCI.BG възстановява всички суми, получени от потребителя, с изключение на разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 30 (тридесет) дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от стоката.

7. В случай, че плащането е направено с банкова карта, Възстановяването на суми става, чрез нареждане на обратна операция по картата в срок до 30 дни.

8. PATILANCI.BG има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това кое от двете се е случило по-рано.

При предявяване на рекламация потребителят може да претендира за: 

• възстановяване на заплатената сума
• заменяне на стоката с нова
• отбив от цената